SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài chính Kế toán năm 2017 (15/08/2017)

Ngày 11/8/2017, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức thành công Hội nghị Tài chính Kế toán năm 2017. Hội nghị nhằm mục đích tổng kết công tác tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đánh giá đúng thực trạng công tác tài chính kế toán của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.Chủ tịch Hội đồng thành viên Hồ Công Kỳ và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hoà đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Hà Thị Minh Nguyệt, Kế toán trưởng PV Power cho biết, hoạt động tài chính kế toán của Tổng Công ty trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Tập đoàn.Nhà máy Điện Vũng Áng 1 đã vận hành tương đối ổn định, các nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2 cũng có hiệu quả phát điện tăng cao. Do đó, 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã đạt 1.156 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch; nộp NSNH 696 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã được Tập đoàn giao, 6 tháng cuối năm 2017, công tác Tài chính kế toán của Tổng Công ty cần thực hiện nhiều công việc. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt công tác cổ phần hoá theo tiến độ đã đề ra, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, thoái vốn; Hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nâng cao công tác tiết kiệm, chống lãng phí…

Nội dung thảo luận tại hội nghị diễn ra rất sôi nổi.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo các chuyên đề do đại diện Ban TCKT&KT, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, ý kiến của đại diện Ban Chỉ đạo CPH PV Power với nội dung thiết thực, sát với tình hình hoạt động thực tế tại Tổng Công ty cũng như công tác tài chính khi chuyển đổi mô hình sang Công ty Cổ phần. Tiếp đó, Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của công tác tài chính kế toán tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên.

Ông Hồ Công Kỳ phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty đã đánh giá cao đóng góp của công tác tài chính kế toán trong sự phát triển chung của PV Power trong hơn 10 năm qua. Chủ tịch cũng nhấn mạnh, công tác tài chính kế toán tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu trong việc giúp Ban lãnh đạo có những báo cáo tài chính một cách kịp thời, từ đó đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn.Trong giai đoạn sắp tới, Chủ tịch Hồ Công Kỳ đề nghị toàn Tổng Công ty tập trung cho công tác cổ phần hoá Công ty mẹ trong năm 2017.Trong đó vai trò của công tác tài chính kế toán là rất quan trọng với nhiều công việc cần thực hiện như quyết toán chi phí cổ phần hoá, thu hồi công nợ… Ngoài ra, những người làm công tác tài chính kế toán tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên cần rà soát lại nhân lực, các phần mềm hỗ trợ và đề xuất bổ sung, nâng cấp nếu cần thiết.