SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra công tác chạy thử, nghiệm thu dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (09/12/2014)

Ngày 05/12/2014, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh- Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến làm việc và kiểm tra công tác chạy thử, nghiệm thu tại Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1. Tham dự đoàn công tác còn có các đồng chí Lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn, Lãnh đạo Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch, đại diện tổng thầu LILAMA, các nhà thầu phụ…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra tại tổ máy

Theo báo cáo của ông Phạm Văn Định, Trưởng ban QLDA, tính đến 05/12/2014, các hạng mục của dự án được triển khai theo tiến độ được duyệt, cụ thể: tổng khối lượng công việc của Dự án đã hoàn thành khoảng 98,15%, trong đó: công tác thiết kế hoàn thành 100%, công tác mua sắm thiết bị hoàn thành 100%, công tác thi công xây lắp hoàn thành 99,95%, công tác chạy thử hoàn thành 77,50%, dự kiến sẽ hoàn thành cấp PAC Tổ máy số 1 vào tháng 01/2015 và Tổ máy số 2 vào tháng 03/2015.

Từ sau khi triển khai thực hiện kết luận giao ban trên công trường NMNĐ Vũng Áng 1 (tháng 11/2014), Tổng thầu LILAMA đã thể hiện quyết tâm cao, bố trí tăng cường nhân lực cùng với tư vấn Tổng thầu khắc phục những sự cố kỹ thuật, tiếp tục quá trình chạy tin cậy, phấn đấu cấp PAC Tổ máy 1 và Tổ máy 2 trong Quý I/2015.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh tại công trường NMNĐ Vũng Áng 1

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh khẳng định mục tiêu cao nhất của Dự án hiện nay là tiến độ cấp PAC tổ máy số 01 vào tháng 01/2015 và tổ máy số 02 vào tháng 03/2015; xác định công tác chạy thử, tiến tới chạy tin cậy là trọng tâm công việc trong thời điểm này. Để đạt được mục tiêu nói trên, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu tất cả bên: Ban QLDA, các Ban chuyên môn của Tập đoàn, Tổng thầu LILAMA và các nhà thầu phụ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đốc thúc mọi hoạt động trên công trường; thu xếp các nguồn lực, khắc phục khó khăn, tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục và đảm bảo sự an toàn của dự án.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi họp giao ban tại BQLDA NMNĐ Vũng Áng 1