SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp Phó Tổng giám đốc Petronas (26/01/2015)

Ngày 23/1/2015 Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã tiếp ông Chen Kah Seong- tân Phó Tổng giám đốc Petronas tại trụ sở Tập đoàn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với Petronas hơn 20 năm qua trong tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến đến phân phối sản phẩm. Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh khẳng định Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn ghi nhận Petronas là một trong những đối tác quan trọng của mình, đồng thời đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong tổng thể quan hệ chung tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Malaysia.

Trong buổi tiếp, Lãnh đạo hai bên đã cập nhật về tình hình triển khai các hợp đồng giữa Tập đoàn và Petronas, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới và tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác tại Việt Nam, Malaysia cũng như ở nước thứ ba.

Lãnh đạo hai bên cũng chia sẻ những đánh giá, dự báo liên quan đến tình hình giá dầu và các chính sách, đối sách tương ứng nhằm duy trì và đảm bảo phát triển bền vững.