Thứ ba, 04/08/2020 | 15:49

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Đây là khẳng định của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 4/8.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến kinh tế của nước ta. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu Đại hội XII đề ra.
dang bo tap doan dau khi quoc gia viet nam da hoan tot cac chi tieu de ra
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong bối cảnh chung đó, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ chính trị. Một nhiệm kỳ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của “Những người đi tìm lửa” với tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Nổi bật: Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai bài bản, nề nếp theo hướng thiết thực, hiệu quả trên các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối, là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trên các mặt công tác. Cụ thể: Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của các Bộ, ngành từ đó đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì nhịp độ, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực. Đảng ủy Tập đoàn là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng Công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, đặc biệt các vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thông qua việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quan tâm lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn; chăm lo, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm tốt công tác truyền thông qua đó tạo sự đồng thuận trong đội ngũ người lao động, sự chia sẻ, ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.
dang bo tap doan dau khi quoc gia viet nam da hoan tot cac chi tieu de ra
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, giữ vai trò quan trọng trong mở rộng hội nhập, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp khoảng 10% ngân sách nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… với tỷ trọng lớn góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tham gia tích cực trong việc khẳng định, bảo vệ quyền, chủ quyền quốc gia trên biển. “Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh. Nhận định bối cảnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, mà trước mắt là tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. “Với truyền thống của “những người đi tìm lửa” anh hùng, với tinh thần Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động, tôi tin tưởng rằng Đại hội của chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra, lãnh đạo xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định. Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.
Nhóm 8 chỉ tiêu đạt và vượt: (1) Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 0,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (130-150 triệu tấn quy dầu), trong đó: + Tổng sản lượng khai thác dầu ước đạt 89,17 triệu tấn quy dầu, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (80-90 triệu tấn). + Tổng sản lượng khai thác khí ước đạt 61,12 tỷ m3, vượt 1,86% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (50-60 tỷ m3). (2) Sản xuất điện ước đạt 128,84 tỷ kWh, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (120-130 tỷ kWh). (3) Sản xuất đạm ước đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (7,9 triệu tấn). (4) Sản xuất xăng dầu ước đạt 52,74 triệu tấn, vượt 1,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (50 - 52 triệu tấn). (5) Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (3.000 - 3.300 nghìn tỷ đồng). (6) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (200 - 230 nghìn tỷ đồng). (7) Tăng trưởng dịch vụ đạt 9%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (8-10%). (8) Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (từ năm 2018 đổi thành tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tỉ lệ không quá 20%) từ năm 2015 - 2017 đạt trên 50%, từ năm 2018 – 2019 đạt trên 20% đạt 100% so với chỉ tiêu đại hội.

Theo Petrotimes

;
Từ khóa: Hoạt động PVN

Bài liên quan