Thứ tư, 26/06/2024 | 16:24

PV POWER BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngày 26/6/2024, Hội đồng quản trị PV Power ban hành các Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch giữa PV Power và Viện Dầu khí Việt Nam

PV POWER BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

PV POWER BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1230/TB-ĐLDK ngày 26/6/2024

Trân trọng!

;

Bài liên quan