Thứ năm, 31/08/2023 | 16:36

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

Ngày 31/8/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ban hành Nghị quyết số 80/NQ-ĐLDK về việc chấp thuận giao dịch giữa PV Power và PVCombank về cung cấp dịch vụ Tư vấn thường xuyên - Tư vấn tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn.

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 31-8-2023---nghi-quyet-thong-qua-giao-dich-voi-pvcombank

Trân trọng!

;

Bài liên quan