Thứ sáu, 10/11/2023 | 16:35

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Ngày 10/11/2023, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 100/NQ-ĐLDK về việc chấp thuận giao dịch đào tạo nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than giữa PV Power và Trường Cao đẳng Dầu khí.

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 2038/TB-ĐLDK ngày 10/11/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan