Thứ sáu, 14/06/2024 | 16:50

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Ngày 14/6/2024, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 45/NQ-ĐLDK chấp thuận giao dịch giữa PV Power và Trường Cao đẳng Dầu khí về việc đào tạo "Nâng cao kiến thức về vận hành hệ thống điều khiển điện - thủy lực trong Nhà máy điện" và "Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy nhiệt điện"

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1135/TB- ĐLDK ngày 14/6/2024

Trân trọng!

;

Bài liên quan