Thứ sáu, 16/06/2023 | 15:54

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

PV Power ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận PVcombank là ngân hàng thực hiện cấp bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng bảo trì, sửa chữa bảo dưỡng dài hạn của Nhà máy điện Cà Mau 1&2

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ PVCOMBANK

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1079/TB-ĐLDK ngày 16/6/2023

;

Bài liên quan