Thứ sáu, 14/06/2024 | 19:52

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

Ngày 13/6/2024, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 44/NQ-ĐLDK về việc thông qua các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí của Nhà máy điện Cà Mau 1&2

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

Chi tiết xin xem tại: Thông báo số 1138/TB-ĐLDK ngày 14/6/2024

Trân trọng!

;

Bài liên quan