Thứ năm, 27/10/2022 | 10:00

PV POWER BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

PV Power bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

PV POWER BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

PV POWER BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Ngày 26/10/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành Quyết định số 665/QĐ-ĐLDK về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Ngô Văn Chiến, sinh ngày 21/6/1972, Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. 

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 20221027---pow---thong-bao-thay-doi-nhan-su--bo-nhiem-pho-tong--ban-tom-tat

Trân trọng!  

;

Bài liên quan