Thứ hai, 03/07/2023 | 16:50

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ngày 03/7/2023, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 68/NQ-ĐLDK về việc chấp thuận các giao dịch đầu tư tiền gửi, cầm cố tiền gửi và vay vốn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Chi tiết vui lòng xem tại: Nghị quyết số 68/NQ-ĐLDK ngày 03/7/2023

;

Bài liên quan