Thứ ba, 25/07/2023 | 14:56

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ngày 24/7/2023,Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 74/NQ-ĐLDK về việc chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn giữa PV Power và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1352/TB-ĐLDK ngày 25/7/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan