Thứ tư, 26/07/2023 | 11:05

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1&2

Ngày 25/7/2023, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 75/NQ-ĐLDK thông qua nội dung Hợp đồng mua bán khí của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Power

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1&2

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1&2

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo 1360/TB-ĐLDK ngày 26.7.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan