Thứ năm, 20/07/2023 | 15:14

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA SỬA ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

Ngày 20/7/2023, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Nghị quyết số 73/NQ-ĐLDK thông qua sửa đổi nội dung Hợp đồng mua bán khí Nhà máy điện Cà Mau giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP.

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA SỬA ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

PV POWER CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA SỬA ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VỚI PVN

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1331/TB-ĐLDK ngày 20.7.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan