Thứ ba, 17/10/2023 | 09:59

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 16

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 16

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 16

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 16

Ngày 7/9/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 16 cho PV Power.

Lý do thay đổi: Cập nhật thông tin thẻ CCCD của người đại diện pháp luật của Công ty.

Chi tiết xin xem tại: Thông báo số 1867/TB-ĐLDK ngày 17/10/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan