Thứ sáu, 10/02/2023 | 14:51

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) công bố thông tin về việc Thay đổi người có liên quan của Người nội bộ.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 20230210---pow---thong-bao-thay-doi-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Trân trọng!

;

Bài liên quan