Thứ ba, 25/06/2019 | 18:11

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG KHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ LNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ 4 GIỮA PV POWER VÀ PV GAS

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG KHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ LNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ 4 GIỮA PV POWER VÀ PV GAS

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG KHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ LNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ 4 GIỮA PV POWER VÀ PV GAS

Thông tin chi tiết xem tại đây
;

Bài liên quan