Thứ sáu, 02/12/2022 | 09:32

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

Ngày 01/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022.

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

Chương trình Lễ vinh danh các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là đơn vị tiêu biểu được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững đáp ứng Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) năm 2022 với 130 chỉ tiêu, trong đó có 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật - là yêu cầu bắt buộc cho tất cả doanh nghiệp, 32% là các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững.

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, PV Power đã khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất kinh doanh điện năng, đầu tư phát triển các dự án điện đảm bảo An ninh năng lượng Quốc gia, bên cạnh những đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế đất nước, PV Power có sự quan tâm đặc biệt đối với An sinh xã hội trên cả nước. Hàng năm, PV Power dành nhiều kinh phí để thực hiện công tác ASXH, đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực y tế và giáo dục. Trong đó, PV Power đặc biệt quan tâm đến những địa phương tỉnh còn khó khăn như vùng sâu, vùng xa còn nhiều hộ nghèo.

Bên cạnh đó, PV Power luôn xác định yếu tố Con người là một trong những trụ cột của Chính sách Phát triển bền vững. PV Power thể hiện sự trân trọng với người lao động bằng mức đãi ngộ xứng đáng, cơ hội phát triển trong sự nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, minh bạch, an toàn và hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của người Dầu khí đi làm điện.

Việc tham gia và đạt Top 100 tại bảng xếp hạng đã phản ánh những nỗ lực của PV Power trong việc chung tay cùng cộng đồng thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc đánh giá này không chỉ giúp tôn vinh Doanh nghiệp mà còn lan tỏa ý nghĩa, tạo động lực cho cộng đồng Doanh nghiệp phát triển theo định hướng bền vững, để hình ảnh và sản phẩm của Doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.

Được biết, để được lựa chọn trong danh sách Doanh nghiệp bền vững Việt Nam, PV Power và các Doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên 130 chỉ tiêu của Bộ chỉ số DN bền vững (CSI)...

;

Bài liên quan