Thứ tư, 26/04/2023 | 19:03

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của PV Power.

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự

Trân trọng!

;

Bài liên quan