Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:50

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Trường hợp nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, đối với:

- Ông: Trần Mùi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chuyên viên thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ (Người làm công tác kiểm toán nội bộ Tổng công ty)

- Lý do: Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024.

Chi tiết xin xem tại: Quyết định số 453/QĐ-ĐLDK ngày 23/5/2024

Trân trọng thông báo!

;

Bài liên quan