Thứ ba, 02/07/2024 | 15:58

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Trường hợp điều động nội bộ:

  • Bà: Nguyễn Thanh Lan
  • Không còn đảm nhận chức vụ: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ (Người làm công tác kiểm toán nội bộ)
  • Lý do: Điều động nội bộ
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Chi tiết xin xem tại: Quyết định 614/QĐ-ĐLDK ngày 01/7/2024

Trân trọng thông báo!

;

Bài liên quan