Thứ tư, 27/09/2023 | 09:26

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI NHÂN SỰ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc bổ nhiệm lại nhân sự của PV Power, cụ thể như sau:

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI NHÂN SỰ

1. Ông Nguyễn Minh Đạo

- Chức vụ được bổ nhiệm lại có thời hạn: Phó Tổng giám đốc PV Power

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

2. Ông Nguyễn Duy Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm lại có thời hạn: Phó Tổng giám đốc PV Power

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

Chi tiết xin xem tại: Thông báo số 1748/TB-ĐLDK ngày 27/9/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan