Thứ năm, 20/07/2023 | 16:33

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi nhân sự, thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ của PV Power

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 1333/TB-ĐLDK ngày 20.07.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan