Thứ sáu, 20/10/2023 | 16:48

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về trường hợp thôi giữ chức vụ, đối với:

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Ông: Nguyễn Mạnh Tưởng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc PV Power.

- Lý do miễn nhiệm: Để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2023

Chi tiết xin xem tại: Thông báo số 1903/TB-ĐLDK ngày 20/10/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan