Thứ ba, 28/11/2023 | 10:27

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PV Power, cụ thể:

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Ngày 27/11/2023, Hội đồng quản trị PV Power ban hành Quyết định số 989/QĐ-ĐLDK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với:

Ông: Trương Việt Phương, sinh ngày 21/9/1980

Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/11/2023

Chi tiết xin xem tại: Quyết định số 989/QĐ-ĐLDK ngày 27/11/2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan