Thứ sáu, 22/04/2022 | 09:55

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ NHẤT

Ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ NHẤT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ NHẤT

Chi tiết xin xem tại: Quyết định số 254/QĐ-ĐLDK

Trân trọng!

;

Bài liên quan