Thứ hai, 17/06/2019 | 14:49

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Hà.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Hà. Chi tiết: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
;

Bài liên quan