Thứ sáu, 26/05/2023 | 10:56

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Văn Quang

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: 26-5-2023---thay-doi-to-chuc-co-lien-quan-cua-ong-hoang-van-quang

Trân trọng!

;

Bài liên quan