Thứ sáu, 14/07/2023 | 09:53

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH  06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 14072023---thong-cao-6-thang-dau-nam-2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan