Thứ tư, 12/10/2022 | 15:18

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch Quý 4/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch Quý 4/2022.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: THONG-CAO-9-THANG-DAU-NAM-2022-TV

Trân trọng!

;

Bài liên quan