Thứ ba, 17/01/2023 | 08:35

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:thong-cao-nam-2022-final

Trân trọng!

;

Bài liên quan