Thứ năm, 11/01/2024 | 14:27

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Chi tiết xem tại: 10-01-2024-thong-cao-nha-dau-tu-nam-2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan