Thứ năm, 13/04/2023 | 16:53

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 14-4-23- Thông cáo Nhà đầu tư Quý 1.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan