Thứ ba, 14/02/2023 | 09:08

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 14-02-23-thong-cao-thang-01-2023-tv

Trân trọng!

;

Bài liên quan