Thứ năm, 09/03/2023 | 09:08

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2023 và kế hoạch tháng 03/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: thong-cao-thang-02-2023-tv

Trân trọng!

;

Bài liên quan