Thứ năm, 13/04/2023 | 16:50

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 03/2023 và kế hoạch tháng 04/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư Tháng 03.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan