Thứ tư, 10/05/2023 | 15:05

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 04/2023 và kế hoạch tháng 05/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư Tháng 04.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan