Thứ ba, 06/06/2023 | 16:18

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 5/2023 và kế hoạch tháng 6/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: thong-cao-thang-05-2023-tv

Trân trọng!

;

Bài liên quan