Thứ hai, 10/06/2024 | 15:33

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh tháng 05/2024 và kế hoạch tháng 06/2024

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2024

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2024

Chi tiết xem tại: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 5.2024

Trân trọng!

;

Bài liên quan