Thứ năm, 13/07/2023 | 16:51

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh tháng 06/2023 và kế hoạch tháng 07/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 13072023-thong-cao-nha-dau-tu-thang-6-2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan