Thứ tư, 09/08/2023 | 09:50

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2023 và kế hoạch tháng 8/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 09082023-Thong-cao-Nha-dau-tu-Thang-07-2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan