Thứ năm, 07/09/2023 | 16:22

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2023 và kế hoạch tháng 9/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 07092023-Thong-cao-Nha-dau-tu-thang-8-2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan