Thứ tư, 11/10/2023 | 15:05

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2023 và kế hoạch tháng 10/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 9.2023

Trân trọng!

;

Bài liên quan