Thứ ba, 16/07/2019 | 14:56

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 06/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 06/2019 và kế hoạch tháng 07/2019.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 06/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 CỦA PV POWER

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 06/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 06/2019 và kế hoạch tháng 07/2019. CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 06/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2019
;

Bài liên quan