Thứ tư, 26/04/2023 | 15:27

Thông tin danh mục nghiên cứu khoa học năm 2023 của PV Power

DANH MỤC ĐỀ TÀI/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Thông tin danh mục nghiên cứu khoa học năm 2023 của PV Power

Thông tin danh mục nghiên cứu khoa học năm 2023 của PV Power

(Đính kèm theo Công văn số /ĐLDK-KT ngày /4/2023)

STT

Tên Đề Tài/Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Dự kiến chi phí thực hiện

(VNĐ)

1

Bản đồ nguy cơ rủi ro số 4D và tính năng thoát hiểm - HAZARD MAPS & ESCAPE INSTRUCTIONS

Ban ATSKMT

Trần Thanh Hiếu- Kỹ sư

1.863.562.250

2

Nghiên cứu áp dụng giải pháp ảo hóa phần cứng máy tính để khắc phục, sửa chữa các máy tính điều khiển cũ hỏng của nhà máy không có vật tư thay thế

Ban

Kỹ thuật

Nguyễn Bá Quân- Thạc sĩ

1.000.000.000

3

Nghiên cứu đánh giá các ảnh hưởng tới các thiết bị chính NMĐ tuabin khí chu trình hỗn hợp của PV Power khi vận hành ở chế độ cycling mode (chế độ vận hành thay đổi tải và dừng/khởi động tổ máy thường xuyên)

Ban

Kỹ thuật

Vũ Trần Giang Nam- Thạc sĩ

500.000.000

4

Nghiên cứu, áp dụng một số giải pháp giám sát trực tuyến để theo dõi, chẩn đoán tình trạng làm việc các máy phát điện của các nhà máy điện thuộc PV Power

Ban

Kỹ thuật

Lê Quý Tự - Kỹ sư

500.000.000

5

Nghiên cứu thiết kế bơm nhớt nâng trục và mạch điều khiển bổ sung/dự phòng cho các tổ máy nhà máy điện Nhơn Trạch 1

PV Power NT

Lê Kim Ba- Thạc sĩ

2.800.000.000

6

Tính toán, giám sát và phân tích thông số hiệu năng của các thiết bị quan trọng trong các nhà máy nhiệt điện trực thuộc PV Power thông qua phần mềm quản lý hiệu năng Power Monitoring (PM).

Ban

Kỹ thuật

Đàm Quang Huy – Kỹ sư

500.000.000

mau1--de-cuong-nghien-cuu-chi-tiet-1

mau2--du-toan-nghien-cuu-chi-tiet-1

;

Bài liên quan

Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thông báo mời thầu gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024” của PVPF
Thứ sáu, 17/11/2023 | 16:00
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ tư, 15/11/2023 | 10:40
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 10/11/2023 | 15:18
THƯ MỜI QUAN TÂM
THƯ MỜI QUAN TÂM
Thứ sáu, 10/11/2023 | 10:53
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp  dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP năm 2023
Thứ năm, 09/11/2023 | 08:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:15
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thử nghiệm hệ thống điều tốc và kích từ”
Thứ sáu, 03/11/2023 | 16:10
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 14:01
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 50 bộ máy tính để bàn cho CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty đợt 2 năm 2023
Thứ ba, 31/10/2023 | 10:50
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”
Thứ năm, 26/10/2023 | 17:00