Nhiệt điện Thái Bình sẽ phát điện thương mại vào tháng 10/2017

Nhiệt điện Thái Bình sẽ phát điện thương mại vào tháng 10/2017

Giải bài toán năng lượng cho phát triển - Định vị vai trò của thủy điện

Giải bài toán năng lượng cho phát triển - Định vị vai trò của thủy điện

Bừng sáng Cù Lao Chàm

Bừng sáng Cù Lao Chàm

Năng lượng sạch ngày càng thu hút nguồn vốn FDI

Năng lượng sạch ngày càng thu hút nguồn vốn FDI

Vận hành thương mại tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải

Vận hành thương mại tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải

Giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao

Giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ Dự án Long Phú 1 và Sông Hậu 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ Dự án Long Phú 1 và Sông Hậu 1

Hoạt động PVN (25.03.2017)