Công tác thông tin, báo chí là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Công Thương

Công tác thông tin, báo chí là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Công Thương

"Kìm hãm giá điện sẽ gây bất lợi trong dài hạn"

"Kìm hãm giá điện sẽ gây bất lợi trong dài hạn"

Khai thác các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí và dầu cho cấp điện mùa khô 2017

Khai thác các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí và dầu cho cấp điện mùa khô 2017

Điện than, điện khí “gồng mình” trong mùa khô

Điện than, điện khí “gồng mình” trong mùa khô

Tin tức khác (11.04.2017)
Tăng cường quản lý nhà nước về thủy điện

Tăng cường quản lý nhà nước về thủy điện

Tin tức khác (11.04.2017)
TKV sẽ điều tiết giá than cho điện ở mức hợp lý

TKV sẽ điều tiết giá than cho điện ở mức hợp lý

Nhiệt điện Thái Bình sẽ phát điện thương mại vào tháng 10/2017

Nhiệt điện Thái Bình sẽ phát điện thương mại vào tháng 10/2017