Khi tro bay xỉ than nhiệt điện vẫn còn là tâm điểm dư luận

Khi tro bay xỉ than nhiệt điện vẫn còn là tâm điểm dư luận

ADB khảo sát thực địa Dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa

ADB khảo sát thực địa Dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa

Tăng cường quản lý, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy nhiệt điện than

Tăng cường quản lý, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy nhiệt điện than

Quảng Trị bàn giao nguồn, lưới điện trên đảo Cồn Cỏ cho EVN

Quảng Trị bàn giao nguồn, lưới điện trên đảo Cồn Cỏ cho EVN

Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia

Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khai sáng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khai sáng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam

Tin về Lễ kỷ niệm 10 năm PV Power trên sóng Thời sự VTV1

Tin về Lễ kỷ niệm 10 năm PV Power trên sóng Thời sự VTV1