SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Việt Nam và Mông Cổ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí (25/11/2013)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ (từ ngày 21 - 24/11/2013), hai nước đã ký 4 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực: ngoại giao, quốc phòng, an ninh và dầu khí. 

Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) trong lĩnh vực dầu khí được ký giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Cục Dầu khí Mông Cổ, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mông Cổ Sa-khia-ghin Ên-bếc-đóc-giơ.

MOU được xem là cơ sở để hai bên cụ thể hóa việc hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, phù hợp với luật pháp của mỗi nước, cùng nhau đánh giá về tiềm năng đầu tư chung trong các dự án dầu khí, bao gồm các hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển dầu khí, cũng như hai bên quan tâm tới khả năng hợp tác trong lĩnh vực chế biến khí, hóa dầu, cung cấp, vận chuyển, dịch vụ mỏ và phân phối các sản phẩm dầu khí giữa hai Bên ở Việt Nam và Mông Cổ.

Dưới đây là một số hình ảnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí với Cục Dầu khí Mông Cổ .


Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu và Phó Chủ tịch Cục Dầu khí Mông Cổ Ông Tsengemaa Amraa ký Bản ghi nhớ Hợp tác Dầu khí

dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj


Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Phó Chủ tịch Cục Dầu khí Mông Cổ trao Bản ghi nhớ Hợp tác về Dầu khí


Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Bộ, Ngành của hai nước